هنرکده آرتا دفتر دیزاین و مشاوره آرتا با بهره گیری از طراحان مجرب آماده ارائه کلیه خدمات طراحی، مشاوره و تولید در حیطه های گرافیک، طراحی صنعتی، طراحی داخلی، پروپزال، پایان نامه و تحقیق به هموطنان عزیز می باشد. 09190077608 tag:http://arastudio.mihanblog.com 2017-08-16T09:54:14+01:00 mihanblog.com پایان نامه پروپزال و مقالات رشته های هنر و معماری 2016-12-31T07:06:20+01:00 2016-12-31T07:06:20+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/59 نجفی مشاوره و نگارش پروپزال و پایان نامه های هنر و معمارینگارش و پذیرش مقالات علمی پژوهشی و آی اس آی هنر و معماری نگارش و پذیرش مقالات علمی پژوهشی و آی اس آی هنر و معماری


پایان نامه و پروپزال هنر و معماری
]]>
چکیده مقاله شامل چه مواردی می شود؟ 2016-07-26T07:36:56+01:00 2016-07-26T07:36:56+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/58 نجفی 1 ضرورت موضوع بیان مساله و طرح موضوع راه حل نظریاتی که در این زمینه وجود دارد به چه نظریه ای رسیده ام نظر جامع را نشان دهد و نظرات رد شده و علت ردشدنشان را بیان کند، 75 تا 300 کلمه  نباید گزارش یا فهرست باشد 1

ضرورت موضوع 

بیان مساله و طرح موضوع

 راه حل

 نظریاتی که در این زمینه وجود دارد

 به چه نظریه ای رسیده ام

 نظر جامع را نشان دهد و نظرات رد شده و علت ردشدنشان را بیان کند،

 75 تا 300 کلمه 

 نباید گزارش یا فهرست باشد

]]>
روش تحقیق توصیفی تحلیلی 2016-07-24T14:39:07+01:00 2016-07-24T14:39:07+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/57 نجفی حقیقات توصیفی هم جنبۀ کاربردی دارد و هم جنبۀ بنیادی؛در بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­ها و همچنین برنامه­ریزی­ها استفاده می­شود. تصمیم­گیری­ و سیاست­گذاری در قلمرو کار مدیریت­ها قرار دارد و کار مدیران جامعه، اعمّ از مدیران عالی سیاسی یا مدیران رده­های پایین، چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی و شرکت­ها، تصمیم­گیری­ است. دانستن وضعیت حیطۀ مدیریت و تحول متغیرها برای تصمیم­گیری امری ضروری است و بدون آگاهی از وضع جامعه، گرایش­ها، ویژگی­ها، کیفیت متغیرها و نیز حقیقات توصیفی هم جنبۀ کاربردی دارد و هم جنبۀ بنیادی؛

در بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­ها و همچنین برنامه­ریزی­ها استفاده می­شود. تصمیم­گیری­ و سیاست­گذاری در قلمرو کار مدیریت­ها قرار دارد و کار مدیران جامعه، اعمّ از مدیران عالی سیاسی یا مدیران رده­های پایین، چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی و شرکت­ها، تصمیم­گیری­ است. دانستن وضعیت حیطۀ مدیریت و تحول متغیرها برای تصمیم­گیری امری ضروری است و بدون آگاهی از وضع جامعه، گرایش­ها، ویژگی­ها، کیفیت متغیرها و نیز عوامل مؤثر در حیطۀ مدیریت نمی­توان تصمیم­گیری و سیاست­گذاری نمود. برای آگاهی از این امور تحقیقات توصیفی ضرورت دارد.

برای برنامه­ریزی نیز تحقیقات توصیفی باید انجام شود. برنامه­ریزی برای امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، امنیتی یا فضایی-­ جغرافیایی پدیده­ای است که متضمن پیش­بینی و برآورد است و با درجه­ای از احتمال از نظر امکان وقوع همراه است. برای پیش­بینی و برآورد وضع آتی و آیندۀ امری که موضوع برنامه­ریزی است دانستن وضع گذشته و حال آن امر یا موضوع و نیز آگاهی بر رفتار متغیرها و پارامترها و تعیین ضریب تغییرات آنها و شاخص­سازی برای برآورد و پیش­بینی آنها ضرورت دارد. دستیابی به این شاخص­ها و تبیین وضع موجود و استوارسازی آینده بر پایۀ وضع موجود مستلزم تحقیقات توصیفی است تا بتوان آن را برای برنامه­ریزی تصویرسازی کرد.

تحقیقات توصیفی در بُعد بنیادی به کشف حقایق و واقعیت­های جهان خلقت می­انجامد. این تحقیقات در علوم پایه، مانند فیزیک، شیمی، زیست­شناسی، زمین­شناسی، ژنتیک، جغرافیا، روان­شناسی، جامعه­شناسی و اقتصاد به کشف حقایق علمی و دستیابی به انبوهی از معلومات کلی به روش استقرایی منجر می­شود.

ذکر این نکته ضروری است که کشف قوانین علمی و روابط علت و معلولی یا همبستگی بین متغیرها و عوامل به عنوان گزاره­های کلی، از طریق تحقیقات توصیفی امکان­پذیر نیست. از این گونه تحقیقات می­توان مثال­های فراوانی را ذکر کرد که برای نمونه به چند مورد اشاره می­شود: بررسی وضعیت کارکنان یک اداره، مطالعۀ روابط مدیر با کارکنان، مطالعۀ شیوه مدیریت یک مدیر موفق.

در تحقیقات توصیفی محقق می­تواند به ارزیابی شرایط کار، موقعیت پدیده، روش­های کار، عقاید و اطلاعات جمعیت­شناسانه بپردازد و در صورت لزوم روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و شناسایی کند.

در این تحقیقات نوعاً از روش­های مطالعۀ کتابخانه­ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش­های میدانی نظیر پرسش­نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می­شود. این گونه تحقیقات از نظر شیوۀ نگرش و پرداختن به مسئلۀ تحقیق به دو دسته تقسیم می­شود:

1. تحقیقات توصیفی محض. محقق صرفاً به کشف و تصویرسازی ماهیت، ویژگی­ها و وضعیت موجود موضوع و مسئله تحقیق می­پردازد.

2. تحقیقات توصیفی- تحلیلی. محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می­پردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیه­گاه استدلالی محکمی دارد. این تکیه­گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره­ها و قضایای کلی موجود دربارۀ آن فراهم می­شود که معمولاً در فصل مربوط به سوابق و مباحث نظری تحقیق تدوین می­گردند. محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره­های کلی مربوطه ارتباط می­دهد و به نتیجه­گیری می­پردازد. نکتۀ قابل توجه این است که هر کدام از تحقیقات مزبور در جای خود ارزش علمی دارد.

از ویژگی­های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی­کند و صرفاً آنچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن می­پردازد. همچنین، تحقیقات توصیفی ممکن است به کشف قوانین و ارائه نظریه منتهی شود؛ این سخن بدان معناست که از طریق این گونه تحقیقات شناخت­های کلی حاصل می­شود؛ مثلاً وقتی ویژگی­های یک پدیدۀ خاص یا یک موضوع به دقت مطالعه و شناسایی شد، می­توان این ویژگی­ها را به موارد مشابه تعمیم داد و یک قضیة کلی ارائه نمود. همچنین، به شکل دیگری نیز امکان دستیابی به شناخت­ها و قضایای کلی از طریق تحقیقات توصیفی وجود دارد و آن استفاده از روش استقرایی است؛ بدین معنی که وقتی ویژگی یا صفتی مشترک و یکنواخت در پدیده­ها و اشیاء گوناگون تکرار و مشاهده گردید، می­توان بر اساس آن اظهار نمود و نظریه ارائه کرد؛ البته ممکن است چنین نظریه­ای در مواردی با نقیض خود روبه­رو شده، اعتبار خود را از دست بدهد، یا برعکس از پایداری برخوردار باشد.

به طور کلی، این گونه تحقیقات ارزش علمی بالایی دارد و می­تواند به کشف حقایق و ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمامی علوم و معارف بشری منجر شود، هر چند بعضی از تحقیقات توصیفی که ماهیت انفرادی و موردی دارد، به ایجاد شناخت و قضیة کلی منتهی نمی­شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می­توان به سه یا چهار گروه تقسیم کرد که عبارتند از: زمینه­یابی، موردی، تحلیل محتوا و قوم­نگاری، که اگر قوم­نگاری را نوعی مطالعة موردی تلقی کنیم، می­توان در این تقسیم­بندی به سه گروه قائل شد. اینک به بررسی مختصر هر یک از این سه نمونه می­پردازیم.

الف) تحقیق توصیفی زمینه ­یاب یا پهنانگر. این تحقیق به مطالعۀ ویژگی­ها و صفات افراد جامعه 
می­پردازد و وضعیت فعلی جامعة آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مانند سن، جنس، وزن، درآمد، وضع زندگی، تحصیل، سواد، تأهل، برخورداری از وسیله یا امکانی خاص نظیر وسیله نقلیه، خانه و غیره مورد بررسی قرار می­دهد. گاه از تحقیقات توصیفی زمینه­یاب به تحقیقات پیمایشی نیز تعبیر می­شود که هدف آن شناخت صفات، ویژگی­ها، عقاید، نگرش­ها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنهاست.

این تحقیقات می­تواند سطحی باشد یا عمق بیشتری داشته باشد؛ مثلاً سرشماری­های عمومی یا نمونه­ای که برای کسب اطلاع در مورد جمعیت و ویژگی­های آن و توزیع صفات بین افراد جامعه است، یا 
نظرخواهی­هایی که دربارة یک نامزد انتخاباتی یا نوع خاصی از کالا و خدمات انجام می­پذیرد و به پیمایش افکار عمومی معروف است بیشتر جنبة سطحی دارد. این گونه تحقیقات را ممکن است مؤسسات خاصی که حرفه­ای هستند انجام دهند یا ستاد انتخاباتی یک نامزد انتخاباتی، شرکت یا مؤسسه تولیدکنندة کالا و خدمات، یا دوایر دولتی اقدام به چنین بررسی­ها و پیمایش­هایی بنمایند؛ برای مثال، مؤسسات گالوپ، روپر، هاریس و کروسلی اقدام به چنین پیمایش­هایی می­نمایند و گاه افکار عمومی را با توجه به طبقه­بندی افراد بر حسب سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل، سطح درآمد، محل سکونت و وابستگی­های سیاسی و حزبی مطالعه و موقعیت یک نامزد انتخاباتی را در بین مردم ارزیابی می­کنند.

در تحقیقات پیمایشی و زمینه­یابی که عمیق­تر عمل می­شود، هدف شناسایی رفتارها و انگیزة آنها در بین افراد جامعه یا گروه­های تشکیل­دهندة آن است که بر اساس اطلاعات و داده­های پیمایشی و برقراری ارتباط بین متغیرهای مختلف مثل سطح توقع رأی­دهندگان از نامزد خاص و سطح تحصیلات وی انجام می­شود و با سنجش رابطة این دو متغیر پیمایشی می­توان انگیزه رأی دادن گروه­های اجتماعی خاص با آن نامزد را تشخیص داد.

]]>
سمینار و پاورپوینت آماده 2016-07-23T15:51:02+01:00 2016-07-23T15:51:02+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/56 نجفی سمینار و پاورپوینت آماده برای رشته های مختلف آماده فروش می باشدهمچنین موضوعات اختصاصی به درخواست شما آماده و عرضه می شوددر صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر یا خرید فایل های مربوطه به شماره زیر پیامک داده یا زنگ بزنید09190077608 همچنین موضوعات اختصاصی به درخواست شما آماده و عرضه می شود
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر یا خرید فایل های مربوطه به شماره زیر پیامک داده یا زنگ بزنید
09190077608

]]>
ویرایش حرفه ای مقالات آی اس آی 2016-07-20T13:04:40+01:00 2016-07-20T13:04:40+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/55 نجفی ویرایش و ترجمه و اکسپت مقالات آی اس آیهماهنگی با شماره 09190077608 هماهنگی با شماره 09190077608]]> پروپزال ارشد و دکترای پژوهش هنر 2016-04-28T07:08:13+01:00 2016-04-28T07:08:13+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/54 نجفی انتخاب موضوعنگارش پروپزالنگارش پایان نامه تحلیل آماری فصل چهارپرسش نامه و نظرسنجی از نمونه جامعه آماریتماس با 09190077608 نگارش پروپزال
نگارش پایان نامه 
تحلیل آماری فصل چهار
پرسش نامه و نظرسنجی از نمونه جامعه آماری

تماس با 09190077608
]]>
پایان نامه رشته گرافیک 2016-04-21T09:31:19+01:00 2016-04-21T09:31:19+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/53 نجفی انجام کار تئوری و عملی پایان نامه رشته گرافیک.شماره تماس 09190077608 .
شماره تماس 09190077608
]]>
اینستاگرام ما 2016-04-21T09:24:25+01:00 2016-04-21T09:24:25+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/52 نجفی هنرکده آرتا در اینستاگرام.https://www.instagram.com/artartdesign/ هنرکده آرتا در اینستاگرام
.
https://www.instagram.com/artartdesign/
]]>
هنرکده آرتا در تلگرام 2016-04-16T11:19:40+01:00 2016-04-16T11:19:40+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/51 نجفی آدرس ما در تلگرام.http://telegram.me/artartdesign.@artartdesign.کانالی برای طراحان و هنرمندانپر از تصاویر و مطالب جدید از دنیای هنر و طراحی آدرس ما در تلگرام
.
http://telegram.me/artartdesign
.
@artartdesign
.
کانالی برای طراحان و هنرمندان
پر از تصاویر و مطالب جدید از دنیای هنر و طراحی
]]>
مشاوره پایان نامه رشته های هنر 2016-04-12T19:51:34+01:00 2016-04-12T19:51:34+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/50 نجفی مشاوره و همکاری در نگارش پروپزال و پایان نامه رشته های هنر پذیرفته می شود. نجفی 09190077608 مشاوره و همکاری در نگارش پروپزال و پایان نامه رشته های هنر پذیرفته می شود. 
نجفی 09190077608
]]>
بیان مسئله پژوهش 2016-04-12T19:48:17+01:00 2016-04-12T19:48:17+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/49 نجفی بیان مسئله باید مختصر و دقیق (حداكثر 1 صفحه) و با ذكر منابع نوشته شود و در نگارش آن به نكات زیر توجه كرد. -1 مسئله و مشكل چیست؟ با جملاتی كوتاه و شیوا ماهیت، شدت، وسعت و عوامل موثر بر مسئله را ذكر كنید. -2 به پیامدهای مسئله و خطرات ناشی از آن اشاره كنید؟ -3 چرا انجام پژوهش مورد نظر لازم است و با توضیح و ارائه راه حل، اهمیت موضوع طرح و ضرورت آن را توجیه نمایید. نكته:  بلافاصله پس از بیان مسئله باید تمامی مخففها و اصطلاحات و منابع مورد استفاده در پاورقی توضیح داده و نوشته شو بیان مسئله باید مختصر و دقیق (حداكثر 1 صفحه) و با ذكر منابع نوشته شود و در نگارش آن به نكات زیر توجه كرد.

-1 مسئله و مشكل چیست؟ با جملاتی كوتاه و شیوا ماهیت، شدت، وسعت و عوامل موثر بر مسئله را ذكر كنید.
-2 به پیامدهای مسئله و خطرات ناشی از آن اشاره كنید؟

-3 چرا انجام پژوهش مورد نظر لازم است و با توضیح و ارائه راه حل، اهمیت موضوع طرح و ضرورت آن را توجیه نمایید.

نكته:  بلافاصله پس از بیان مسئله باید تمامی مخففها و اصطلاحات و منابع مورد استفاده در پاورقی توضیح داده و نوشته شوند.

]]>
انتخاب موضوع پروپزال ارشد 2016-04-12T19:43:23+01:00 2016-04-12T19:43:23+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/48 نجفی معیارهای انتخاب یك موضوع تحقیقاتی چیست؟ -1 موضوع باید مناسبت داشته باشد:  یعنی موضوع جزء موضوعات اولویت دار باشد.  -2اجتناب از دوباره‌كاری در موضوع طرح: برای اینكه بدانیم موضوع مورد تحقیق ما تكراری است یا نه و آیا ارزش تحقیق دارد یا نه، باید متون مرتبط بررسی شود. با توجه به امكانات موجود و در دسترس، این امر كار دشواری نیست. محقق می‌تواند با مراجعه به مقالات داخلی و خارجی، خلاصه كنگره‌ها تماس با سایر محققینی كه درخصوص موضوع پژوهش یا موضوعات مشابه كار كرده‌اند، نظری اجما معیارهای انتخاب یك موضوع تحقیقاتی چیست؟

-1 موضوع باید مناسبت داشته باشد:  یعنی موضوع جزء موضوعات اولویت دار باشد.

 -2اجتناب از دوباره‌كاری در موضوع طرح: برای اینكه بدانیم موضوع مورد تحقیق ما تكراری است یا نه و آیا ارزش تحقیق دارد یا نه، باید متون مرتبط بررسی شود. با توجه به امكانات موجود و در دسترس، این امر كار دشواری نیست. محقق می‌تواند با مراجعه به مقالات داخلی و خارجی، خلاصه كنگره‌ها تماس با سایر محققینی كه درخصوص موضوع پژوهش یا موضوعات مشابه كار كرده‌اند، نظری اجمالی به كارهای سایر محققین داشته باشد. البته ذكر این نكته لازم است كه زمانی یك موضوع تكراری است كه تمامی ابعاد تحقیق و موضوع مانند هم باشند. ولی اگر از نظر زمانی یا مكانی با هم متفاوت باشند، موضوع دیگر تكراری نیست.

 -3موضوع قابلیت اجراء را داشته باشد: یعنی آیا تمامی امكانات و شرایط لازم برای انجام تحقیق درخصوص موضوع مذبور در آن مكان فراهم است یا نه؟ و یك موضوع حتی اگر تمامی ویژگی‌های لازم را داشته باشد، اما قابل انجام نباشد، موضوع خوبی نخواهد بود.

 -4كاربردی و مناسب با زمان و مقرون به صرفه باشد: عملاً مطالعاتی در اولویت پژوهشی قرار دارند كه با حداقل هزینه جنبه كاربردی داشته و نتیجه آن برای برنامه‌ریزان و مدیران جامعه در زمان حال یا آیندة نزدیك مفید واقع شود.

 -5نداشتن موانع اخلاقی: در مطالعاتی كه در آن جامعة مورد مطالعه انسان بوده و مداخله‌ای بر سوژه‌های انسانی صورت می‌گیرد، رضایت‌مندی و حفظ حرمت انسانی و محرمانه نگاه داشتن اطلاعات بسیار ضروری است.

  -6مقبولیت سیاسی و فرهنگی: موضوع مورد مطالعه باید مورد پذیرش فرهنگ و عرف جامعه باشد.

  نكات مهم در نوشتن عنوان موضوع

عنوان موضوع از همة قسمتهای كار بیشتر خواننده دارد. پس در انتخاب عنوان باید دقت كرد و به نكات زیر توجه نمود. 

-1 عنوان نباید خیلی كوتاه و یا خیلی طویل باشد.

-2 دربرگیرندة تمام محتویات كار تحقیقاتی باشد. 

 -3از به كار بردن مخففها، اصطلاحات و كلمات غیر مصطلح و كلمات انگلیسی كه معادل فارسی دارند، اجتناب شود.

 -4به صورت خبری نوشته شود و از عناوین اختصاری استفاده نشود.

-5 سال و مكان انجام تحقیق حتماً ذكر شود.

]]>
مقاله، پروپزال و پایان نامه ارشد و دکترای پژوهش هنر 2016-04-10T19:45:41+01:00 2016-04-10T19:45:41+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/47 نجفی نگارش پروپزال و پایان نامه ارشد و دکترای پژوهش هنر در کمترین زمانبا مناسب ترین قیمتنجفی 09190077608 نگارش پروپزال و پایان نامه ارشد و دکترای پژوهش هنر 
در کمترین زمان
با مناسب ترین قیمت

نجفی 09190077608
]]>
مقاله علمی پژوهشی هنر 2016-04-10T19:38:52+01:00 2016-04-10T19:38:52+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/46 نجفی نگارش مفاله آی اس آیمقاله آی اس سیمقاله علمی پژوهشیمقاله علمی ترویجیو مقالات کنفرانسیدر کمترین زمان و با مناسب ترین هزینه پذیرفته می شود.نجفی 09190077608 نگارش مفاله آی اس آی
مقاله آی اس سی
مقاله علمی پژوهشی
مقاله علمی ترویجی
و مقالات کنفرانسی
در کمترین زمان و با مناسب ترین هزینه پذیرفته می شود.

نجفی 09190077608
]]>
پایان نامه ارشد هنر 2016-04-10T19:23:28+01:00 2016-04-10T19:23:28+01:00 tag:http://arastudio.mihanblog.com/post/45 نجفی نگارش پایان نامه در کلیه رشته های هنر پذیرفته می شوددر زمان کمبا هزینه مناسبنجفی 09190077608 نگارش پایان نامه در کلیه رشته های هنر پذیرفته می شود
در زمان کم
با هزینه مناسب

نجفی 09190077608
]]>