.
تخفیف ویژه لحظه آخر کلاس های آنلاین؛
 روش تحقیق
مقاله نویسی 
نگارش پایان نامه
نگارش پروپزال
.
20درصد تحفیف شرکت کنندگان اولین دوره
بعلاوه مشاوره ویژه موضوعات و پاسخ به سوالات دانش پژوهان
توسط محقق مجرب و مدرس دانشگاه