آموزش آنلاین؛ 

روش تحقیق

پروپزال نویسی

نگارش پایان نامه

و نگارش و اکسپت مقاله

همراه با مشاوره موضوعات 

مشخصات دوره های آنلاین:
.
دوره آنلاین پروپزال نویسی؛ 
2 جلسه، 50 هزار تومان
.
دوره آنلاین روش تحقیق؛
4 جلسه، 100 هزار تومان
.
دوره آنلاین پایان نامه نویسی؛
5 جلسه، 200 هزار تومان 
.
دوره آنلاین مقاله نویسی؛
5 جلسه، 150 هزار تومان 
.
خدمات:
1. آموزش از طریق فیلم، صوت و تصویر
2. به تعداد جلسات فیلم های آموزشی 45 دقیقه ای
3. صوت آموزشی
4. تصاویر و دیاگرام های آموزشی
5. مشاوره رایگان موضوع
6. فایل پی دی اف مباحث
.

.
برای کسب اطلاعات و ثبت نام با شماره موسسه تماس حاصل نمایید