در ادامه کار وبلاگ، تیم پژوهشی آرتا به منظور ارائه خدمات جامع تر وبسایت آرتاپژوه را نیز راه اندازی کرده است.
ازین پس خدمات پژوهشی ما از طریق وبلاگ و وبسایت همزمان دنبال می شود
در وبسایت آرتاپژوه نیز همراه ما باشید
لینک وبسایت ما:
آرتاپژوه