مشاوره و همکاری در نگارش پروپزال و پایان نامه رشته های هنر پذیرفته می شود. 
نجفی 09190077608