انواع تحقیق معماری در قالب پاور پوینت به همراه فیلم و عکس مناسب برای درس های عناصر و جزئیات 1 و 2 و روش های طراحی و تولید صنعتی، کارگاه مصالح و صاخت و مصالح ساختمانی و...
با موضوعات:
انواع چوب های ساختمانی
فولاد
فلز و آهن
انواع شیشه
گچ و سیمان
انواع بتن
شیشه های اسپایدر
مصالح جدید
نانو در ساختمان
خانه های هوشمند
سیستم های جدید ساختمانی
انواع سقف، کف، سقف کاذب و....
frp
icf
lsf
و....