استودیو آرا برگزار می نماید؛
آموزش خصوصی مهارت های کارآفرینی و اشتغال، شامل نگارش طرح توجیهی، بازاریابی و تبلیغات، مدیریت منابع، مدیریت نیروی انسانی، فنون مذاکره و...
این آموزش طی 10 جلسه دوساعته صورت می پذیرد و مشاوره اختصاصی کارآفرینی با توجه به مهارت ها و امکانات کارآموز برای راه اندازی کسب و کار به وی داده می شود.
.
برای کسب اطلاعات و ثبت نام با شماره 09190077608 تماس بگیرید.